UTILITZEM COOKIES PRÒPIES I DE TERCERS PER MILLORAR ELS NOSTRES SERVEIS. SI CONTINUA NAVEGANT, CONSIDEREM QUE ACCEPTA EL SEU ÚS

AVISO LEGAL
OK

Implantació de sistemas administratius

Estudi de les necesitats i confecció de planols contables adaptats al sector de activitats y caracteristiques de l'empresa.

Assessorament comptable i económic

Atenció a les incidencies, consultes, confecció de balanços, memories i comptes de perdia i guanys. Análisis financier de viabilitat.

Seguimient comptable i revisió del sistema

Análisis, orientació i revisió dels circuits administratius, comptables e integrals amb propostes de optimizació del sistema.

Formulació dels comptes anuals

Redacció dels comptes anuals, legalització i registre.

Dictámens i peritatges

Confecció de dictámens i peritatges judicials.

Auditoríes comptables

Realització de auditoríes comptables obligatories o voluntaries.